Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), modificată şi completată, Worwag Pharma GMBH&Co KG – reprezentanța pentru România, cu sediul în Cluj Napoca, str. Fagului nr. 11, județul Cluj, România („Operatorul”), înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 8295/2014 în scop de marketing direct, va prelucra și stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea drepturilor enumerate mai jos.

Prelucrarea datelor dumeavoastră cu caracter personal se realizează direct de Operator, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace automatizate, cu respectarea cerinţelor minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale nu sunt dezvăluite altor persoane sau entități și nu sunt transferate în străinătate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate, cu consimțământului dumneavoastră expres, de către societatea Cegedim Romania SRL care, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, a transmis dreptul de folosință asupra acestora către Operator, fiind incidente prevederile art. 12 (alin. 2) din Legea nr. 677/2001.

Actualmente Operatorul prelucrează, în condiții de confidențialitate și siguranță, datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scop de marketing direct.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:

 a.         dreptul de acces la date, constând în dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Operator;

 b.        dreptul de interventie asupra datelor, constând în dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit, după caz, (i) rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau (ii) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, precum și (iii) notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu privire la operațiunile efectuate conform punctelor (i) și (ii);

 c.         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,

 d.        dreptul de a vă adresa justiției pentru a vă apăra drepturile garantate de Legea nr. 677/2001;

 e.         dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii, precum și

 f.         dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct*.

 * Orice persoană este îndreptățită să obiecteze în mod liber și fără nicio justificare sau temei împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către reprezentanța noastră, la următoarele date de contact:

 

Norina Alinta Găvan

sau

Sorin Mureșan

 

Str. Fagului nr. 11, Cluj Napoca

Județul Cluj, România

 

sau

pe adresa de email: office@woerwagpharma.ro