Conduită legală și etică: Complianța la Wörwag Pharma

„Complianța” își are originea în anii ’90 în lumea financiară americană. În prezent, termenul a fost acceptat la nivel global ca definiția comercială a respectării legilor și liniilor directoare, dar și a normelor auto-impuse în toate sectoarele de afaceri.

Pentru a asigura Complianța în cadrul Wörwag Pharma, Consiliul de Administrație și Consiliul Consultativ al Wörwag Pharma au adoptat în 2018 un Cod de Conduită și au mandatat implementarea unui Sistem de Management al Complianței (SMC). Aceste două subiecte vor fi comunicate în viitorul apropiat tuturor angajaților Grupului Wörwag Pharma în diverse sesiuni de instruire și activități de comunicare. Sarcina principală a unui SMC este să se asigure în mod adecvat că riscurile de încălcări semnificative ale reglementărilor sunt identificate la timp și prevenite.

În perioada premergătoare introducerii, Directorul General, Gerhard Mayer, și Jörg Bacherer, Directorul de Resurse Umane, au oferit mai multe detalii în acest interviu.

Dle Mayer, ce înseamnă pentru dumneavoastră Complianța la Wörwag Pharma?

GM: Complianța la Wörwag Pharma înseamnă că toți angajații din companie respectă regulile privind acest subiect. Aceste reguli de complianță pot avea o origine externă, legi sau reglementări, sau pot rezulta din programe sau procese interne.

De ce este Complianța la Wörwag Pharma un aspect atât de important pentru management?

GM: Există mai multe motive pentru aceasta. O conduită responsabilă, corectă din punct de vedere etic și conformă din punct de vedere legal reflectă valorile principale ale companiei. De asemenea, este extrem de importantă pentru siguranța și calitatea produselor, deoarece companiile din sectorul medical sunt supuse unor cerințe speciale (cerințe GMP/cerințele bunei practici de fabricație -BPF, etc.). De aceea, îndeplinirea acestor cerințe este crucială pentru sustenabilitatea și succesul companiei. Reputația bună pe care am dobândit-o în rândul clienților, partenerilor noștri de afaceri, angajaților noștri și publicului poate fi grav compromisă de un singur caz de malpraxis sau de încălcare a unei reglementări. Ca atare, complianța are o importanță crucială în toate privințele pentru managementul afacerii și pentru proprietari.

Dle Bacherer, ce este deosebit de important pentru dumneavoastră în implementare?

JB: „Sistemul nostru de Management al Complianței (SMC)” va fi un sistem de măsuri cuprinzătoare, care va avea scopul de a asigura conformitatea cu legile și reglementările specifice companiei și de a oferi îndrumări în activitățile zilnice atât directorilor executivi, cât și angajaților. Obiectivul vizează în mod clar prevenirea încălcării regulamentelor. Întrucât un SMC nu va putea niciodată să prevină complet astfel de încălcări, trebuie să identifice, de asemenea, astfel de încălcări în timp util, pentru a permite luarea unor măsuri corective adecvate. Ca un prim pas, implementăm un „Cod de Conduită” (CC) global, care definește cadrul de referință etic și legal și principiile de bază pentru comportamentul nostru în cadrul Grupului Wörwag Pharma și în domeniul public.

Ce ar trebui să facă angajații și directorii executivi dacă nu sunt siguri cu privire la interpretarea regulilor de complianță?

GM: Suntem conștienți că implementarea va da naștere multor întrebări. Cum trebuie interpretate punctele individuale? Cum ar trebui să mă comport în viitor? Nu o să mai am voie să mai accept invitații și cadouri cărora, în trecut, nu le-am acordat nicio importanță? Toate aceste întrebări pot fi adresate fie persoanei de contact locale în ceea ce privește complianța sau pot fi transmise pe adresa de e-mail compliance@woerwagpharma.com. Mai mult, toți angajații și directorii au posibilitatea să contacteze Echipa de Management Wörwag Pharma, Ofițerul de Complianță al Grupului și Ofițerii de Complianță locali respectivi, dacă observă comportamente care ar putea să nu fie conforme cu regulile privind complianța.

Dle Bacherer, cum vedeți rolul dvs. suplimentar în calitate de Ofițer de Complianță al Grupului Wörwag Pharma?

JB: Implementarea și dezvoltarea ulterioară a Sistemului nostru de Management al Complianței, inclusiv evaluarea acestuia în conformitate cu prevederile aprobate de management țin de responsabilitatea mea. În continuare - în cooperare cu persoanele de contact locale în domeniul complianței, se va asigura sprijin consultativ corespunzător organizației interne pentru a identifica în timp util riscurile și pentru a preveni încălcările statutare.

Dacă totuși apar încălcări, o sarcină suplimentară va consta în efectuarea de investigații interne bazate pe dovezi și în inițierea de îmbunătățiri / schimbări în procesele descrise în secțiunea „Lecții învățate”.

Dle Mayer, cum se realizează implementarea Complianței la Wörwag Pharma?

GM: În prezent, am început o campanie de conștientizare pentru complianță. Fiecare angajat al companiei este un actor important în implementare. El/ea are obligația să respecte regulamentele aplicabile. De altfel, toți directorii executivi au obligația să se asigure că aceste reguli sunt transparente în organizație și să verifice dacă nu au apărut cumva încălcări statutare. Obiectivul tuturor activităților este de a influența comportamentul viitor, astfel încât fiecare angajat să poată decide dacă comportamentul său actual este în conformitate cu valorile și politicile Wörwag Pharma.

Dle Bacherer, ce este planificat pentru perioada următoare?

JB: Tot ceea ce a fost pregătit în ultima vreme acum trebuie să prindă viață. De exemplu, pentru toate unitățile am numit ofițeri de complianță locali, care vor fi disponibili în viitor ca persoane de contact centrale. Aceștia vor fi pregătiți intensiv pentru rolul lor suplimentar prin instruire specifică și vor asigura apoi instruirea directorilor și a angajaților din reprezentanțe. În paralel, vom oferi cursuri online centrale, în numeroase limbi.

O altă sarcină va fi comunicarea „Codului de Conduită” tuturor angajaților. Acesta va fi tradus în limba țării respective în acest scop. În plus, împreună cu persoanele responsabile pentru diferitele divizii, vom furniza informații despre domeniile care sunt deosebit de importante în ceea ce privește complianța pentru Wörwag Pharma, prin articole periodice în buletinul informativ (newsletter intern).

Acestea pot fi diviziile de achiziții în ceea ce privește cooperarea cu furnizorii, vânzări și distribuție în ceea ce privește reducerile de prețuri sau comisioanele, IT și protecția datelor în legătură cu furtul de date sau utilizarea neautorizată a drepturilor de acces, dar și multe alte subiecte pe care le vom aborda în detaliu.

Prin toate aceste măsuri, dorim să sporim gradul de conștientizare al complianței și să sensibilizăm oamenii cu privire la riscuri.

Proiect finalizat: Directiva UE pentru medicamente protejate împotriva contrafacerii

În februarie 2016, au fost publicate Actele Delegate ale Directivei UE, cunoscută sub numele de Directiva Medicamentelor Falsificate. A început apoi perioada de implementare de trei ani pentru conversia ambalajelor medicamentelor pe bază de rețetă cu numere de serie și dispozitive de închidere cu evidențierea desigilării.

Ce înseamnă în mod specific acest lucru pentru Wörwag Pharma? Începând cu data de 9 februarie 2019, niciun medicament cu prescripție medicală fără aceste două caracteristici de siguranță nu mai poate fi aprobat pentru piață. Wörwag Pharma a fost una dintre primele companii care a participat la programul pilot de implementare.