Strategia de cercetare 2018 – 2023

Cercetarea, mai ales în studiile preclinice și clinice, este necesară pentru a demonstra eficacitatea și siguranța produselor farmaceutice și / sau pentru a identifica (și, la modul ideal, a înțelege) efectele farmacologice și farmaco-cinetice ale substanțelor medicamentoase. Wörwag Pharma a efectuat o activitate bogată de cercetare în trecut fie ca „sponsor” real al studiilor, fie susținând cercetătorii internaționali în desfășurarea propriilor activități.

 

Aceasta a determinat decizia managementului de a dispune inițierea unui „Proiect pentru strategia de studiu” („Study Strategy Project”) din partea Global Medical Affairs și Global Clinical Operations. Proiectul pentru strategia de cercetare a fost demarat ca parte a programului „Go4Growth”, iar principalele obiective ale acestui proiect au fost următoarele:

a) de a identifica necesitatea specifică pentru studii prin intermediul unei analize a cerințelor, luarea în considerare a lacunelor identificate în cadrul proiectului „Conformitatea Produsului” („Product Compliance”), a „Scrisorilor de semnalare a deficiențelor” („Deficiency Letters”) din partea autorităților de reglementare și a nevoilor raportate de Global Marketing.

b) de a aborda totodată potențiale inovații, i.e., studii pentru noi ingrediente farmaceutice active, produse noi și/sau noi forme de aplicare. Proporția „studiilor inovatoare” a fost redusă în trecut și, ca urmare a strategiei grupului, aceasta va crește constant pentru a deveni o componentă majoră a studiilor viitoare.

Un număr de 48 de idei de studii au rezultat în urma analizei cerințelor, cu diferite grade de urgență în funcție de diverși factori determinanți. Deoarece capacitățile de desfășurare a unor astfel de studii sunt limitate (resurse și buget), fiecare și orice studiu trebuia, în primul rând, prioritizat. Apoi, trebuiau luate în considerare interesele strategice, medicale, științifice, de marketing și normative, ceea ce complica și mai mult procesul decizional.

Pentru a permite departamentului Global Clinical Operations să gestioneze o problemă atât de complexă, a fost dezvoltat și implementat cu succes un „instrument decizional”, pe bază xls, având ca rezultat o propunere preliminară de program de studii (Study Program Draft Proposal). În plus, pentru o decizie informată cu privire la ordinea optimă a acestor studii, au fost impuse estimări individuale preliminare cu privire la beneficiile financiare ale fiecărui studiu sau program de studii. Datele beneficiilor financiare au fost furnizate consecutiv de Global Marketing, având ca rezultat propunerea finală de program de studii (Study Program Final Proposal), care a fost aprobată în iulie 2018.

În prezent, departamentul Global Clinical Operations lucrează la „Studiile din primul val” (10 studii selectate din propunerea finală de program de studii) și va calcula cu precizie costurile, beneficiile, riscurile și resursele necesare, furnizând totodată intervale de timp.

Studiile vor primi apoi „statut de proiect” și vor fi raportate ca orice alt proiect din cadrul grupului nostru. În același timp - este de la sine înțeles - studiile în desfășurare se vor efectua conform planului. Rezultatele tuturor studiilor vor permite probabil grupului să se dezvolte și să răspundă unor nevoi viitoare de pe piață.