Viziunea 2030

Ne-am familiarizat cu viziunea noastră pentru 2030 la finele anului 2019. Acum urmează să vedem în ce mod dorim să materializăm această viziune și să o facem mai tangibilă.

 

Obiectivele viziunii stabilesc linii directoare și definesc cerințele pe care ni le impunem. Pentru a le îndeplini, dezvoltăm în prezent cifre care constituie ținte strategice și care servesc ca puncte de reper în calea realizării Viziunii 2030.

Cum și cu ajutorul căror cifre esențiale dorim să ne măsurăm obiectivele viziunii noastre?

Suntem cea mai cunoscută companie („top of mind”) în cadrul grupului pe care îl vizăm pentru principalele noastre zone terapeutice, cum ar fi complicațiile diabetului și nevralgia.

Aceasta înseamnă că, pentru efectul pe care îl promitem, suntem una din primele companii care vin spontan în minte celor din grupurile noastre țintă în zonele terapeutice esențiale. Pentru a măsura acest lucru, dorim să desfășurăm studii pe piețele care sunt relevante pentru noi, pentru a determina care este poziția noastră actuală și cum putem să ne dezvoltăm în zona respectivă în anii ce urmează.

Mulți oameni beneficiază de pe urma soluțiilor noastre și ne apreciază pentru fiabilitatea și competența noastră. Imaginea noastră externă în ceea ce privește fiabilitatea și competența se reflectă în două subiecte fundamentale: calitatea produselor și fiabilitatea livrării. Pentru a obține o imagine continuă a calității produselor noastre sub forma unor cifre esențiale cuantificabile, rata reclamațiilor și rata „în afara specificațiilor” în raport cu pachetele vândute ar trebui să furnizeze informațiile necesare. În ceea ce privește fiabilitatea livrării, cifrele esențiale privind „performanța la timp” a furnizorilor noștri, precum și performanța de livrare la nivelul țărilor reprezintă parametri relevanți cu ajutorul cărora putem urmări nivelul de performanță.

Suntem un angajator atractiv și oferim un mediu de muncă plăcut și motivant. Pentru a ne îndeplini obiectivul de a fi un „angajator atractiv”, trebuie să examinăm imaginea externă și internă a companiei noastre. Astfel, de exemplu, numărul cererilor nesolicitate poate fi un indicator al imaginii externe a companiei. Pentru a măsura imaginea internă, se utilizează rata fluctuațiilor de personal, care va fi detaliată la nivel de sediu central și țări.

Am introdus pe piață inovații de succes.

Pentru a formula în termeni concreți acest deziderat, vânzările generate prin inovații ar trebui să furnizeze, în raport cu vânzările totale, o valoare care să servească drept reper și pe baza căreia să ne putem evalua în raport cu alte companii. În același timp, o comparație între costurile inovației și vânzările generate de aceasta trebuie să dea posibilitatea de a afirma dacă există o proporție pozitivă input - output.

Suntem activi la nivel global. Suntem lideri de piață în Europa de Est, suntem în Top 5 în Germania și am generat vânzări substanțiale în piețele pe care am intrat recent.

Ca parte a strategiei de regionalizare, urmează să fie dezvoltate reprezentanțe în 10 noi țări în următorii câțiva ani, iar succesul se va măsura prin intermediul vânzărilor din aceste țări în interval de cinci ani de la intrarea pe piață. Obiectivul de a fi lider de piață pe piețele noastre din Europa de Est și de a ne plasa în Top 5 în Germania este definit în mod clar și poate fi determinat cu precizie și urmărit pe baza datelor de pe piață.

Ne bucurăm de creștere sustenabilă și profitabilitate pe termen lung

Pentru a demonstra o creștere profitabilă în mod sustenabil, informațiile trebuie furnizate de cifrele esențiale privind creșterea vânzărilor, indicate de rata creșterii anuale cumulate pe parcursul a 5 ani, precum și de amploarea și dezvoltarea EBIT și creșterea vânzărilor în comparație cu media pieței farmaceutice.

Utilizând aceste cifre bine definite, putem urmări în viitor modul în care ne dezvoltăm în direcția viziunii noastre și aspectele unde observăm potențial suplimentar de optimizare. În acest sens, se elaborează în prezent un tablou pentru viziunea de succes (Vision Success Dashboard) pentru a putea colecta și prezenta acești parametri de măsurare la intervale regulate.